ไขข้อสงสัยทำไมกีฬาแต่ละประเภทจึงมีชุดกีฬาที่แตกต่างกัน

ในการเล่นหรือการกีฬาแต่ละชนิด นอกจากกฎ กติกา ในการลงแข่งขันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ ชุดที่จะสวมใส่ลงแข่งขัน เพราะกีฬาแต่ละประเภทต่างก็มีปัจจัยที่เหมาะสมของ ชุดกีฬา นั้นๆ ด้วย เช่น กีฬาว่ายน้ำ